1/5

Your Trusted Partner in outsourcing paper and packaging solutions

SUKSAWAD CONVERTING CENTER

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด

      บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2538 โดยเราเป็นผู้ผลิตกระดาษ สลิปเอทีเอ็ม ใบเสร็จรับเงิน ทั้งยังจัดจำหน่ายและให้บริการตัด – กรอกระดาษที่ใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์และแพคเก็จจิ้ง รายใหญ่ 

     โดยทั้งนี้ เราได้มีการดำเนินการเพื่อขยายและสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ    โดยทางบริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนแบบลามิเนตด้วยมาตรฐานคุณภาพที่ได้รับการรับรองจาก  BRC, ISO 9001, GMP และ HACCP บริษัทฯ สามารถผลิต และส่งมอบบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ปลอดภัย

มีคุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมยา อาหาร และเครื่องดื่ม พร้อมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

     ตลอดระยะเวลากว่า 22 ปี ของการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องของ         

บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด เรายังคงยืนยันที่จะรักษาจุดมุ่งหมายเดิม นั่นคือ การผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ด้วยการบริการที่ประทับใจ และ  คัดสรรผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ มาสนองตอบความต้องการให้กับลูกค้าอยู่เสมอ

" SCC กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านการแปรรูปและการบริการบรรจุภัณฑ์ภายใต้การสร้างคุณค่าผ่านทางด้านเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์โดยขับเคลื่อนไปพร้อมกับการบริการที่ยอดเยี่ยม "

วิสัยทัศน์

กลุ่มบริษัท

กระดาษความร้อน
DSC02585_N.jpg

" SCC กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านการแปรรูปและการบริการบรรจุภัณฑ์ภายใต้การสร้างคุณค่าผ่านทางด้านเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์โดยขับเคลื่อนไปพร้อมกับการบริการที่ยอดเยี่ยม "

วิสัยทัศน์

จันวาณิชย์, โลโก้
สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ โลโก้
สุขสวัสดิ์ โฮลดิ้ง โลโก้
 บริษัท พาบุญมา ครีเอทีฟ โซลูชั่นส์ จำกัด โลโก้
Positif เครื่องสำอางค์ โลโก้

กลุ่มบริษัท

คุณ นัยพงษ์ กองบุญมา

บริษัท สุขสวัสดิ์  คอนเวิร์ทติ้ง  เซ็นเตอร์  จำกัด ”   มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตงาน  Flexible, Converting  และ  Plastic  Box  ที่มีคุณภาพของประเทศไทย โดยยึดมั่นหลักการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสด้วยความใส่ใจแบบมืออาชีพ   และมุ่งสร้างคุณค่าที่มั่นคงยั่งยืน  ให้แก่ ลูกค้า  ผู้บริโภค  พนักงาน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

1. ในด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการ  เรามุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์และให้บริการที่มีคุณภาพ  พร้อมทั้งเสริมสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจของลูกค้า  และเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้า

2. ในด้านวัฒนธรรมองค์กร  เรามุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กร  ที่มุ่งเน้นการทำงานที่ใส่ใจในทุกกระบวนการของการทำงาน  ด้วยความเป็นมืออาชีพ  และมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะเสริมคุณค่าทางธุรกิจ  และนำพาไปสู่ความยั่งยืนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 

ในนามผู้บริหาร ผมขอขอบคุณพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายของบริษัท  เราจะเดินหน้าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร  ตลอดจนสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจ  และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันตลอดไป

สาส์นจากผู้บริหาร

  • Suksawad Trading
  • Suksawad Line

Our Products

งานรับจ้างบริการตัด กรอ กระดาษ

  • บริการตัดแผ่นสำหรับเครื่องพิมพ์ Sheet Paper

  • บริการตัดม้วนกระดาษ

  • บริการตัด PVE, PET, Sticker, Spunbond, ผ้ามุ้ง และอื่นๆ

  • บริการตัด กรอตามความต้องการของลูกค้า