top of page

SUKSAWAD CONVERTING CENTER

Your Trusted Partner in Outsourcing Paper 

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด

        บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2538 โดยเราเป็นผู้นำการนำเข้ากระดาษคุณภาพสูงหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นกระดาษเทอร์มอล กระดาษปอนด์ กระดาษอาร์ต กระดาษอาร์ดการ์ด 1 หน้า 2 หน้า กระดาษกล่องแป้ง และเป็นผู้ผลิตสลิปเอทีเอ็ม สลิปใบเสร็จรับเงิน อีกทั้งยังให้บริการตัด – กรอกระดาษตามความต้องการของลูกค้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์และแพคเก็จจิ้งรายใหญ่ ด้วยเครื่องตัด - กรอกระดาษ

ที่มีคุณภาพสูง 

       โดยทั้งนี้ เราได้มีการดำเนินการเพื่อขยาย และพัฒนาประสิทธิภาพทั้งในด้านเครื่องจักรสำหรับการผลิต และบริการที่เป็นเลิศ ด้วยมาตรฐานคุณภาพที่ได้การ รับรองจาก ISO 9001 ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ 

      ตลอดระยะเวลากว่า 27 ปีของการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องของ         

บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด เรายังคงยืนยันที่จะรักษาจุดมุ่งหมายเดิม นั่นคือ การผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ด้วยการบริการที่ประทับใจ และคัดสรรผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพเพื่อสนองตอบความต้องการให้กับลูกค้าอยู่เสมอ 

" SCC กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านการแปรรูปและการบริการบรรจุภัณฑ์ภายใต้การสร้างคุณค่าผ่านทางด้านเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์โดยขับเคลื่อนไปพร้อมกับการบริการที่ยอดเยี่ยม "

วิสัยทัศน์

กลุ่มบริษัท

กระดาษความร้อน
DSC02585_N.jpg

" SCC กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านการแปรรูปและการบริการบรรจุภัณฑ์ภายใต้การสร้างคุณค่าผ่านทางด้านเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์โดยขับเคลื่อนไปพร้อมกับการบริการที่ยอดเยี่ยม "

วิสัยทัศน์

จันวาณิชย์, โลโก้
สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ โลโก้
สุขสวัสดิ์ โฮลดิ้ง โลโก้
 บริษัท พาบุญมา ครีเอทีฟ โซลูชั่นส์ จำกัด โลโก้
Positif เครื่องสำอางค์ โลโก้

กลุ่มบริษัท

คุณ นัยพงษ์ กองบุญมา

บริษัท สุขสวัสดิ์  คอนเวิร์ทติ้ง  เซ็นเตอร์  จำกัด ”   มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตงาน  Flexible, Converting  และ  Plastic  Box  ที่มีคุณภาพของประเทศไทย โดยยึดมั่นหลักการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสด้วยความใส่ใจแบบมืออาชีพ   และมุ่งสร้างคุณค่าที่มั่นคงยั่งยืน  ให้แก่ ลูกค้า  ผู้บริโภค  พนักงาน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

1. ในด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการ  เรามุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์และให้บริการที่มีคุณภาพ  พร้อมทั้งเสริมสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจของลูกค้า  และเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้า

2. ในด้านวัฒนธรรมองค์กร  เรามุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กร  ที่มุ่งเน้นการทำงานที่ใส่ใจในทุกกระบวนการของการทำงาน  ด้วยความเป็นมืออาชีพ  และมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะเสริมคุณค่าทางธุรกิจ  และนำพาไปสู่ความยั่งยืนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 

ในนามผู้บริหาร ผมขอขอบคุณพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายของบริษัท  เราจะเดินหน้าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร  ตลอดจนสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจ  และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันตลอดไป

สาส์นจากผู้บริหาร

Our Products

งานรับจ้างบริการตัด กรอ กระดาษ

  • บริการตัดแผ่นสำหรับเครื่องพิมพ์ Sheet Paper

  • บริการตัดม้วนกระดาษ

  • บริการตัด PVE, PET, Sticker, Spunbond, ผ้ามุ้ง และอื่นๆ

  • บริการตัด กรอตามความต้องการของลูกค้า