top of page
กระดาษความร้อน

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 โดยเป็นผู้ผลิตกระดาษ Slip Atm ใบเสร็จรับเงิน และจัดจำหน่าย และ ให้บริการตัด – กรอ กระดาษที่ใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์และแพคเก็จจิ้ง รายใหญ่ และได้รับการรับรองมาตรฐานกระดาษ FSC/PEFC ตามมาตรฐานสากล  โดยทั้งนี้ เราได้มีการดำเนินการเพื่อขยายและสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ โดยทางบริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิต บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนแบบลามิเนตด้วยมาตรฐานคุณภาพที่ได้รับการรับรองจาก  BRC, ISO 9001, GMP และ HACCP บริษัทฯสามารถผลิต และส่งมอบบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ปลอดภัย มีคุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมยาและ อาหาร เครื่องดื่ม พร้อมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

ตลอดระยะเวลา  กว่า 22 ปี ของการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องของ

บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้งเซ็นเตอร์ เรายังคงยืนยันที่จะรักษาจุดมุ่งหมายเดิม นั่นคือ

การผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ด้วยการบริการที่ประทับใจ และคัดสรรผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพ มาสนองตอบความต้องการให้กับลูกค้าอยู่เสมอ

DSC02585_N.jpg

" SCC กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านการแปรรูปและการบริการบรรจุภัณฑ์ภายใต้การสร้างคุณค่าผ่านทางด้านเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์โดยขับเคลื่อนไปพร้อมกับการบริการที่ยอดเยี่ยม "

วิสัยทัศน์

จันวาณิชย์, โลโก้
สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ โลโก้
สุขสวัสดิ์ โฮลดิ้ง โลโก้
 บริษัท พาบุญมา ครีเอทีฟ โซลูชั่นส์ จำกัด โลโก้
Positif เครื่องสำอางค์ โลโก้

กลุ่มบริษัท

คุณ นัยพงษ์ กองบุญมา

บริษัท สุขสวัสดิ์  คอนเวิร์ทติ้ง  เซ็นเตอร์  จำกัด ”   มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตงาน  Flexible, Converting  และ  Plastic  Box  ที่มีคุณภาพของประเทศไทย โดยยึดมั่นหลักการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสด้วยความใส่ใจแบบมืออาชีพ   และมุ่งสร้างคุณค่าที่มั่นคงยั่งยืน  ให้แก่ ลูกค้า  ผู้บริโภค  พนักงาน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

1. ในด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการ  เรามุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์และให้บริการที่มีคุณภาพ  พร้อมทั้งเสริมสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจของลูกค้า  และเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้า

2. ในด้านวัฒนธรรมองค์กร  เรามุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กร  ที่มุ่งเน้นการทำงานที่ใส่ใจในทุกกระบวนการของการทำงาน  ด้วยความเป็นมืออาชีพ  และมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะเสริมคุณค่าทางธุรกิจ  และนำพาไปสู่ความยั่งยืนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 

ในนามผู้บริหาร ผมขอขอบคุณพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายของบริษัท  เราจะเดินหน้าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร  ตลอดจนสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจ  และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันตลอดไป

สาส์นจากผู้บริหาร

bottom of page